/* * This theme styles the visual editor to resemble the theme style, * specifically font, colors, icons, and column width. */ Romuva | naujas kvėpavimas!

Mes rodome:

FILMAS: STOUNHERSTO BEPROTNAMIS

PREMJERA LIETUVOJE: 2014-10-31 REŽISIERIUS: Brad Anderson („Mašinistas“, „Transsiberija“) SCENARIJUS: Joe Gangemi (scenarijus), Edgar Allan Poe (originali istorija) VAIDINA: Kate Beckinsale („Viską prisiminti“, „Baltoji pūga“, „Aviatorius“, „Perl Harboras“), Jim Sturgess („Debesų žemėlapis“), Michael Daugiau »

FILMAS: Komediantas

REŽISIERIUS: Martin Pieter Zandvliet VAIDINA: Nikolaj Lie Kaas, Lars Ranthe, Lars Brygmann, Malou Leth Reymann, Laura Christensen Biografinė drama Danija, 2011, 109′ min. Orginalo kalba: danų Subtitrai: lietuvių, anlgų Biografinėje dramoje pasakojama Daugiau »

10551707_936593919700761_3363258247211643319_o

Kino teatras ROMUVA pristato: Kino klasikos klubas

Nuo rugsėjo 10 d. kino teatras “Romuva” drauge su Kauno kino gyvenimo siela Gediminu Jankausku pradės vertingo kino projektą KINO KLASIKOS KLUBAS. Iki pat Naujųjų Metų klubas kvies į specialius jubiliejinius ir Daugiau »

FILMAS ŠEIMAI: MAŽYLIO NIKOLIA ATOSTOGOS

ŽANRAS: nuotykių komedija šeimai TRUKMĖ: 97 min KALBA: įgarsinta lietuviškai Nuotaikingas filmas „Mažylio Nikolia atostogos“ – tai pasiūtusiai juokinga ir prancūziškai lengva komedija ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Mažiesiems juoką kelia Daugiau »

FILMAS: Mažylis Nikolia

REŽISIERIUS Laurent Tirard VAIDINA: Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad Komedija šeimai, Prancūzija 2009 m., 91 min. Originalo kalba: prancūzų Įgarsinta lietuviškai Nikolia – laimingas vaikas. Mylintys tėvai, būrys šaunių draugų, su Daugiau »

FILMAS: STOUNHERSTO BEPROTNAMIS

PREMJERA LIETUVOJE: 2014-10-31

REŽISIERIUS: Brad Anderson („Mašinistas“, „Transsiberija“)

SCENARIJUS: Joe Gangemi (scenarijus), Edgar Allan Poe (originali istorija)

VAIDINA: Kate Beckinsale („Viską prisiminti“, „Baltoji pūga“, „Aviatorius“, „Perl Harboras“), Jim Sturgess („Debesų žemėlapis“), Michael Caine („Apgaulės meistrai“, „Tamsos riterio sugrįžimas“, „Pradžia“), Ben Kingsley („Enderio žaidimas“, „Hugo išradimas“, „Kuždesių sala“) ir kiti.

ŽANRAS: mistinis trileris

ŠALIS: JAV

Mistinio trilerio „Stounhersto beprotnamis“ („Stonehearst Asylum“) kūrėjai kviečia aplankyti baugiausius 19 amžiaus užkaborius. Filmas sukurtas makabriškų ir tamsių istorijų meistro Edgaro Alano Po apsakymo motyvais.

Į niūrių ir šaltų kalnų apsuptyje įsikūrusią psichiatrinę ligoninę atvyksta naujokas, Harvardo medicinos mokyklos abiturientas Edvardas Njugeitas (jį vaidina filmuose „Debesų žemėlapis“, „Viena diena“ ir „21“ matytas Jimas Sturgessas). Įgytas žinias praktikoje pasiryžusį pritaikyti jaunuolį pasitinka įstaigos vadovas, profesorius Silas Lambas (akt. Benas Kingsley‘is). Apžiūrinėdamas ligoninę vaikinas susipažįsta su viena paciente – Eliza Greivs (akt. Kate Beckinsale). Išskirtinio grožio ir jautrios sielos mergina nepaprastai sudomina būsimąjį gydytoją, tačiau atsisako su juo bendrauti.

FILMAS: Komediantas

REŽISIERIUS: Martin Pieter Zandvliet
VAIDINA: Nikolaj Lie Kaas, Lars Ranthe, Lars Brygmann, Malou Leth Reymann, Laura Christensen
Biografinė drama
Danija, 2011, 109′ min.

Orginalo kalba: danų
Subtitrai: lietuvių, anlgų

Biografinėje dramoje pasakojama apie netikėtai išgarsėjusį komiką Dirchą Passerį užplūdusią vienatvę. Jis blaškosi tarp svajonės būti pripažintas ir noro įtikti žiūrovams. Vertindamas draugystę su scenos partneriu Kjeldu Petersenu, Dirchas pasirenka Johno Steinbecko dramą „Pelės ir žmonės“, tačiau jau po pirmos jo frazės žiūrovai ima leipti juokais. Dircho personažas Lenis tampa pajuokų objektu, kaip ir paties aktoriaus gyvenimas. Dirchas Paseris buvo pripažintas ir lyginamas su Deanu Martinu bei Andy Kaufmanu. Tačiau jį taip apakino sėkmė, kad nuvylė savo šeimą, geriausią draugą ir nukentėjo pats. Vien dėl to, kad norėjo būti žymus, suprastas ir mylimas.

Apie režisierių. Martinas Pieteris Zandvlietas (gim. 1971 m. Frederisijoje, Danijoje) lankė montavimo kursus Europos kino koledže bei montavo trumpo metražo, dokumentinius filmus. Tai savamokslis scenaristas ir režisierius. Jo pirmasis dokumentinis filmas „Bruklino angelai“ buvo rodytas ne tik tarptautiniuose festivaliuose, bet ir įvertintas Danijos kino apdovanojimu „Robert“. Debiutinis vaidybinis filmas „Aplodismentai“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko garsi danų aktorė Paprika Steen, buvo apdovanotas Tarptautiniuose Karlovy Varų, Mumbajaus, Nešvilio kino festivaliuose.

Išdalinę apdovanojimus „Vilniaus kino šortai“ keliauja į Kauną

Sostinėje kelionę baigęs sekmadienį, 9-asis tarptautinis trumpų filmų festivalis Vilniaus kino šortaikeliauja į kitus Lietuvos miestus. Jau nuo rytojaus, nuo savaitgalio geriausius trumpametražius filmus iš viso pasaulio pamatys  Kauno ir kitų miestų žiūrovai. Programose bus parodyti ir uždarymo metu tarptautinės komisijos geriausiais paskelbti vaidybiniai, dokumentiniai ir animaciniai filmai.

„Keturios festivalio dienos Vilniuje įrodė, kad trumpametražis kinas yra laukiamas ir vertinamas žiūrovų – atvirų pasauliui, naujoms kino formoms, smalsių, ieškančių ir reiklių. Tokių žiūrovų laukiame ir kituose Lietuvos miestuose. Jiems paruošėme programas, kuriose parodysime festivalio komisijos ir sostinės žiūrovų geriausiai įvertintas trumpas kino istorijas“, – sako Marija Razgutė, festivalio meno vadovė.

Nuo penktadienio „Vilniaus kino šortai“ prasidės Kaune ir Panevėžyje. Per tris dienas šiuose miestuose bus parodyta po šešias konkursines programas. Organizatoriai ragina nepraleisti geriausio vaidybinio filmo apdovanojimą laimėjusio „Švelnaus lietaus“ (rež. Dénes Nagy, Vengrija). Istoriją apie našlaitį Danį, kuris įsimyli bendraklasę, festivalio komisija gyrė už operatoriaus darbą ir vaidybą.

Kauno ir Panevėžio žiūrovai išvys ir geriausiu animaciniu filmu pripažintą ispanų Marco Ribos ir Annos Solanas darbą „Kanis“. Pastarąjį komisija pavadino tamsiausiu festivalio filmu. Pasakojimas apie berniuko pastangas išgyventi laukinių šunų apsuptame name komisijos nares sužavėjo dėl technikos – lėlinės animacijos.

Geriausius „Vilniaus kino šortų“ filmus šiais metais rinko tarptautinė komisija – prodiuserė Marta Lewandowska (Lenkija), trumpametražių filmų festivalio „In The Palace“ programų sudarytoja Bozhana Shoshkova (Bulgarija) ir kino režisierė Ieva Veiverytė (Lietuva).

Per keturias „Vilniaus kino šortų“ dienassostinėje apsilankė daugiau nei tūkstantis žiūrovų. Filmus jiems pristatė ir patys filmų kūrėjai. Penki iš jų – režisieriai Konstantina Kotzamani („Vašingtonija“, Graikija), Yoavas Hornungas („Dykumoje“, Izraelis), Emilis Langballe („Paplūdimio berniukas“, Danija), Janas-Dirkas Bouwas („Aš myliu chuliganis“, Nyderlandai) ir prodiuserės asistentas Sorinas Ana („Arklio galios“, Rumunija) į Vilnių atvyko paramos programos „Geri darbai“ dėka. Festivaliui ji skyrė 5 tūkst. piniginę paramą.

Spalio 17-19 d. Kaune „Vilniaus kino šortų“ filmai bus rodomi kino teatre „Romuva“.

Nuo spalio 23 d. antikorupcinių filmų festivalis “Drąsus žodis”

Spa­lio 23 d. – lap­kri­čio 23 d. pra­si­de­da ket­vir­ta­sis ko­rup­ci­nės te­ma­ti­kos ki­no fes­ti­va­lis „Drą­sus žo­dis“, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius.

Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Aly­tu­je šie­met ren­gia­mas fes­ti­va­lis kvies žiū­ro­vus pa­ma­ty­ti pen­kis pa­sau­li­nio pri­pa­ži­ni­mo su­lau­ku­sius fil­mus, lei­džian­čius įvai­ria­pu­siš­kai pa­žvelg­ti į ko­rup­ci­jos prob­le­mą, bei po fil­mų per­žiū­rų vyk­sian­čio­se dis­ku­si­jo­se kar­tu ieš­ko­ti spren­di­mų ją įveik­ti.

Fes­ti­va­lio me­tu žiū­ro­vai tu­rės ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti se­ną­ją ki­no kla­si­ką – 1949 m. su­kur­tą, tris Os­ka­ro sta­tu­lė­les ir pen­kis Auk­si­nius gaub­lius lai­mė­ju­sią re­ži­sie­riaus Ro­ber­to Ro­se­no juo­stą “Vi­sa Ka­ra­liaus ka­riau­na” (angl. “All the King‘s men”), ku­ri pa­sa­ko­ja apie są­ži­nin­gą pi­lie­tį, ku­ris kar­di­na­liai pa­si­kei­čia at­ėjęs į di­džią­ją po­li­ti­ką. Be ki­tų fil­mų, į re­per­tua­rą įtrauk­tas ir du Os­ka­rus ir vie­ną Auk­si­nį gaub­lį lai­mė­jęs Ste­ve­no Spiel­ber­go biog­ra­fi­nis fil­mas “Lin­kol­nas” (angl. “Lin­coln”), ku­ris nu­ke­lia į JAV pi­lie­ti­nio ka­ro lai­kus ir tuo­met vi­ru­sias dis­ku­si­jas dėl ver­go­vės pa­nai­ki­ni­mo.

“Pa­si­rink­tų fes­ti­va­lio fil­mų is­to­ri­jos ro­do, kad mū­sų gy­ve­ni­mą ne­re­tai le­mia su­nkiai pa­ste­bi­mi ko­rup­ci­niai ry­šiai ir ap­gau­lė vers­le ar po­li­ti­ko­je, o ga­li­my­bės juos iš­siaiš­kin­ti kar­tais pri­klau­so tik nuo mū­sų ryž­to ne­ty­lė­ti ir im­tis veiks­mų”, – sa­kė “Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

Be mi­nė­tų fil­mų prog­ra­mo­je ra­si­te pa­gal Da­niel D. Ber­go kny­gą su­kur­tą Bil­lo Con­do­no juo­stą “Penk­to­ji val­džia” (angl. “The fifth es­ta­te”), ku­ri pa­sa­ko­ja “Wi­ki­leaks” is­to­ri­ją, taip pat – To­ny Gold­wy­no ti­krais įvy­kiais par­em­tą fil­mą “Nuosp­ren­dis” (angl. “Con­vic­tion”) apie nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mą as­me­nį ir jį gi­nan­čią se­se­rį, bei apie gam­ti­nių du­jų ga­vy­bos vers­lą pa­sa­ko­jan­tį Gus Van San­to fil­mą “Pa­ža­dė­to­ji ža­mė” (angl. “The Pro­mi­sed land”).

Fil­mų per­žiū­ros vyks Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Aly­tu­je, vi­si sean­sai žiū­ro­vams – ne­mo­ka­mi.

Ki­no fes­ti­va­lį fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) Prog­ra­ma.

Fes­ti­va­lio drau­gai – JAV am­ba­sa­da Vil­niu­je, ini­cia­ty­vos „Bal­to­ji ban­ga“ ir „Ci­ty alum­ni“.

Plačiau apie filmus – http://www.drasuszodis.lt/

Kino teatras ROMUVA pristato: Kino klasikos klubas

10551707_936593919700761_3363258247211643319_o

Nuo rugsėjo 10 d. kino teatras “Romuva” drauge su Kauno kino gyvenimo siela Gediminu Jankausku pradės vertingo kino projektą KINO KLASIKOS KLUBAS. Iki pat Naujųjų Metų klubas kvies į specialius jubiliejinius ir Lietuvos kinui svarbius seansus.


B I L I E T A I :
10 Lt, studentams, moksleiviams – 8 Lt, senorams ir neįgaliesiems – 6 Lt.

R E P E R T U A R A S


SPALIS
22 d. Nacionalinės premijos laureatas Donatas Banionis
“Niekas nenorėjo mirti” (Rež. Vytautas Žalakevičius)
Lietuva, 1965 m.

29 d. Dvigubas jubiliejus: Jean’ui Marais 100 m., Jean’ui Cocteau – 125 m.
“Orfėjas” (Rež. Jean Cocteau)
Prancūzija, 1949 m.


LAPKRITIS:
5 d. Jubiliejus. Pierre Richard 80 m.
„Aukštas blondinas juodu batu“ (Rež. Yves Robert)
Prancūzija, 1972 m.

12 d. Festivalio Kino Pavasaris | Vilnius International Film Festival dovana Kino klasikos klubui:
„Dangaus šaknys“ (Rež. John Huston).
JAV, 1958 m.
Seansas skirtas 100-osioms R.Gary metinėms
ĮĖJIMAS NEMOKAMAS.

19 d. Nacionalinės premijos laureatas Jonas Gricius
„Laiptai į dangų“ (Rež. Raimondas Vabalas)
Lietuva, 1966 m.

26 d. Jubiliejus. Brigitte Bardot 80 m .
„Ir Dievas sutvėrė… moterį“ (Rež. Roger Vadim)
Prancūzija, 1956 m.


GRUODIS:

3 d. Jubiliejus. Louis de Funes 100 m.
„Fantomas“ (Rež. Andre Hunebelle)
Prancūzija, Italija, 1964 m.

10 d. Nacionalinės premijos laureatas Juozas Budraitis
„Vyrų vasara“ (Rež. Marijonas Giedrys)
Lietuva, 1970 m.

17 d. Dvigubas jubiliejus. Sophia Loren 80 m. ir Marrcello Mastroianni 90 m..
„Itališkos vedybos“ (Rež. Vittorio De Sica)
Italija, 1964 m.

Filmus pristato kino kritikas Gediminas Jankauskas.

Kino klubą remia Lietuvos kultūros taryba
Informaciniai draugai gidas Kinas Kaune

FILMAS ŠEIMAI: MAŽYLIO NIKOLIA ATOSTOGOS

ŽANRAS: nuotykių komedija šeimai TRUKMĖ: 97 min KALBA: įgarsinta lietuviškai

Nuotaikingas filmas „Mažylio Nikolia atostogos“ – tai pasiūtusiai juokinga ir prancūziškai lengva komedija ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Mažiesiems juoką kelia vaikiškos išdaigos, o suaugusiesiems – bendraamžių patyriami kurioziški nesusipratimai. Nutrūktgalvis Nikolia kviečia leistis į beprotiškai juokingų situacijų kupinas vasaros atsotogas. Mokslo metai baigti, knygos ir sąsiuviniai paslėpti tamsiausiuose kampeliuose, o prieš akis – ilgos ir pašėlusios vasaros dienos. Kartu su tėvais ir senele Nikolia atvyksta prie jūros. Apsistoję jaukiame viešbutyje, nerūpestingas vasaros dienas jie leidžia degindamiesi, maudydamiesi ir smagiai pramogaudami. Netrukus Nikolia susipažįsta su kitais vaikais. Nors naujieji draugai labai skirtingi, visus juos vienija nuotykių troškulys. Rodos, nieko geriau ir būti negalėtų, bet viską aukštyn kojomis apverčia atostogautojų būryje pasirodžiusi Izabelė. Mergaitė, kaip ir Nikolia, prie jūros atvyko su šeima. Pasirodo, jų tėvai seni pažįstami. Nikolia tėčiui pasišaipius, kad jie galėtų būti puiki pora, berniukui užverda kraujas. Pagalvojęs, kad jo ir Izabelės tėvai jau planuojų jųdviejų vestuves, Nikolia bus pasiryžęs viskam, kad tik Izabelės neliktų kurorte. Didieji nesusipratimai, įvelsiantys visus filmo herojus, prasideda! Filmas sukurtas remiantis populiaria „Mažylio Nikolia“ knygų serija, kurios autorius yra garsus prancūzų rašytojas Rene Goscinny.

Savaitgalį Romuvoje – mėgiamiausi Kauno kino festivalio filmai

Kauno kino festivalio žiūrovų simpatijas susižėrė  „Susitikimas“

  Paaiškėjo mėgstamiausi Tarptautinio Kauno kino festivalio filmai. Pačiu žiūroviškiausiu išrinktas Susitikimas (angl. Reunion, rež. Anna Odell, 2013). Auditorijai taip pat įsiminė ir šių metų Kanų kino festivalio (Prancūzija) laureatai: Nuri Bilge Ceylano filmas „Žiemos miegas“ (angl. Winter Sleep , 2014) ir „Stebuklai“ (Le meraviglie, rež. Alice Rohrwacher). Papildomi seansai Kaune vyks visą savaitgalį kino teatre „Romuva“ ir KTU Kultūros centre (Laisvės al.13).

 Mums pasisekė, nes turime galimybę pakartoti  mėgstamiausius festivalio programos filmus. Visi jie labai skirtingi, tačiau verti dėmesio. Labai džiaugiamės savo ilgamete draugyste su „Romuvos“ kino teatru bei naujai užmegzta pažintimi su pagrindiniais festivalio partneriais – Kauno technologijos universitetu, kurie mums suteikia erdvę šiuos seansus surengti“ – sako festivalio organizatoriai.